Mimořádná opatření

12. 3. 2020
Upozornění

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě nařízení vlády a opatření rektora UPa ze dne 10. 3. 2020 se s platností od 11. 3. 2020 ruší veškerá kontaktní výuka na Univerzitě Pardubice. Bezkontaktní forma výuky (konzultace, zasílání studijních materiálů přes e-mail, Moodle apod.) je možná.

 

1)   Předpokládá se, že opatření budou trvat min. 14 dní. Za této situace přichází v úvahu i posunutí SZZ na jiný termín, tak aby mohly být BP a DP řádně dokončeny. Konzultace budou prováděny pouze prostřednictvím elektronické a datové komunikace (nikoliv osobně na půdě fakulty). Případnou náhradní činnost zadává vyučující příslušného předmětu.

2)   Pro všechny studenty bakalářského studia, navazujícího magisterského studia a stážisty platí zákaz pobytu ve všech prostorách fakulty. V zvláštním režimu jsou studenti,  kteří se rozhodli zůstat na kolejích. Po dobu trvání opatření bude studentům přístupná knihovna. Aktuální otevírací doba je Po-Pá od 8:00 do 12:00 (změna otevírací doby vyhrazena).   V neodkladných případech, kdy si student musí vyřídit záležitost administrativního charakteru (např. potvrzení o studiu), může na fakultu po předchozí telefonické či e-mailové dohodě přijít.

3)   Studentům programu ERASMUS a podobných programů je univerzitou doporučeno ukončení pobytu a opuštění ČR. Pokud se rozhodnou zůstat, tak i v jejich případě platí zákaz viz bod 2.

4)   POZOR – VÝJIMKA: Pokud je student zaměstnán v rámci projektu, může jej řešitel projektu po vyslovení souhlasu vedoucího pracoviště a studenta samotného pověřit výkonem práce na projektu (nikoliv však např. na BP/DP). Musí ale hlídat maximální počet hodin v souladu s pracovní smlouvou/DPČ/DPP.

5)    Až do odvolání jsou zrušena veškerá zkoušení. Případné procházející termíny konce studia apod. budou fakultou tolerovány (tj. nebudou sankcionovány).

6)    Akademičtí i techničtí a administrativní pracovníci normálně docházejí do zaměstnání a vykonávají všechny činnosti kromě přímé výuky. Při práci se řídí zveřejněnými opatřeními rektora/děkana.

7)   Zvláště ohrožené skupiny zaměstnanců (zaměstnanci starší 65 let, s oslabenou imunitou, těhotné ženy apod.) budou mít vedoucím atelieru/katedry nařízenou práci z domu, za což jim dle zákona náleží 100 % mzdy. Tito zaměstnanci se neodkladně nahlásí vedoucímu ústavu, který jejich seznam zašle na děkanát.

8)   Zaměstnanci, jímž vznikne nutnost péče o dítě do věku 10 let, budou mít taktéž nařízenou práci z domu až do odvolání. I tito zaměstnanci nahlásí tuto skutečnost vedoucímu atelieru/katedry a budou vedeni v seznamu viz výše. Striktně je zakázán pobyt dětí na půdě fakulty/univerzity.

9)   Školní restaurace  Scolarest na Zámecké ulici vaří  pouze do pátku 13. 3. 2020.

10) Až do odvolání jsou zrušeny (i již schválené) pracovní cesty zaměstnanců a studentů do zahraničí, nebudou též schvalovány ani platby poplatků na konference. Toto platí i pro akce v ČR nad 100 účastníků.

12) Pracovní cesty za individuálním účelem (např. návštěva spolupracujícího pracoviště ve formátu 1 + 1 osoba) mohou být realizovány pouze  po výslovném souhlasu vysílaného zaměstnance s touto cestou. Zaměstnavatel v období platnosti opatření rektora nesmí cestu nařídit bez souhlasu zaměstnance.

 

 

V Litomyšli 12. 3. 2020

 

vedení FR UPa

Mgr. Radomír Slovik
Fakulta restaurování