Odešel Učitel, který neučil...

18. 11. 2022

U-čit-el (od slova číst), tedy předčítač, čtenář - takto Petr Rezek přednášel v počátcích nově založené restaurátorské školy v Litomyšli. Jeho přednášky měly neobvyklý náboj a dynamiku. Předčítal věty, které následně pomocí nepřeberného množství otázek rozebíral. Tak dal studentům nahlédnout do rozboru významu uměleckých děl skrze "předčítání" textů Teodora Hetzera a jiných teoretiků umění a filozofů. Rozebral do posledního detailu Giottovy výjevy v Padovské Areně, význam každého gesta Leonardovy milánské Poslední večeře, nebo skrze knoflíky Velasquezova trpaslíka a knoflíky kopie obrazu pomáhal pochopit co je autenticita. Předčítal Ilias, Platonovy dialogy, na nichž učil rozpoznávat budoucí restaurátory, kdo je opravdový odborník a kdo "šašek". Se zvonivým smíchem provokoval, ale odpovědi nedával.

Filozof, psycholog, znalec vážné hudby, teoretik umění a architektury působil též na Akademii výtvarných umění v Praze a později na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde vybudoval za dlouhá léta svého působení bezprecedentní architektonický knihovní fond.

doc. Petr Rezek zemřel 8.11.2022