Den otevřených dveří

10. 1. 2020
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

V pátek 10. ledna 2020 uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli Den otevřených dveří. Zástupci fakulty, jednotlivých ateliérů a kateder připravili v době od 10:00 do 15:00 pro zájemce o studium i širokou veřejnost prezentaci svých pracovišť. Návštěvníci při příchodu obdrželi plánek s vyznačením umístění ateliérů a kateder, leták s informacemi o přijímacích zkouškách a další materiály, poté se vydali na prohlídku učeben, laboratoří a ateliérů hlavní budovy i Piaristické koleje. Vedoucí ateliérů a jejich asistenti byli uchazečům k dispozici při konzultacích nad domácími pracemi, pracovníci kateder informovali případné zájemce o studium o obsahu přijímacího testu a doporučené literatuře vhodné k přípravě na přijímací zkoušky. Fakultu během dne navštívilo na 55 zájemců o studium většinou v doprovodu svých rodičů nebo partnerů. „Těší nás a mile překvapuje letošní návštěvnost i zájem, který uchazeči o studium projevovali. Tři desítky jich byly z gymnázií, což je asi nejvyšší počet za dobu, po kterou tyto údaje evidujeme. Potvrzuje se též, že jsme fakultou s celorepublikovým dosahem a významným přesahem do zahraničí. Uchazeči k nám přicestovali ze všech koutů České republiky, od Plzně a Písku až po Ostravu a Uherské Hradiště. Návštěvníky jsme tradičně měli i ze Slovenska a Ruska“, dodává Tomáš Kupka, proděkan pro studium a pedagogickou činnost.

Kromě lednového Dne otevřených dveří nabízí fakulta uchazečům Letní školu, červencový zdokonalovací týdenní, příp. dvoutýdenní kurz výtvarných technik. Tento kurz povedou akademičtí pracovníci Ateliéru výtvarné přípravy a přihláška bude v průběhu března zveřejněna na webu fakulty.

Pro přijaté, ale ještě nezapsané studenty pak fakulta nově pořádá i úvodní orientační kurz, na němž se noví studenti bakalářského studijního programu v týdnu před začátkem výuky seznámí se zázemím a pracovišti fakulty, s Litomyšlí a okolím, a s významnými restaurátorskými zakázkami fakulty. Důležitou částí programu bude i další zdokonalení ve vybraných výtvarných technikách, aby byl samotný začátek studia pro studenty méně náročný a adaptace na studijní režim rychlejší.

 

Bližší informace:

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.

proděkan pro studium a pedagogickou činnost

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

E-mail: tomas.kupka@upce.cz 

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.
Fakulta restaurování