Pracovní seminář v Kunsthistorisches Museum Wien

6. 5. 2019

Pracovní seminář Aktuální možnosti analytických metod pro identifikaci historických materiálů.

 

Ve čtvrtek 2.2.2019 se uskutečnil v historické budově Kunsthistorisches Museum Wien (KHM) pracovní seminář: Aktuální možnosti analytických metod pro identifikaci historických materiálů.

Seminář byl určen pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia oboru Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách. Seminář vedl Dr. Václav Pitthard z chemicko-technologické laboratoře KHM. Studentům představil analytické metody využívané k identifikaci historických materiálů s důrazem na identifikaci pojiv malířských materiálů metodou plynové chromatografie. Součástí semináře byla komentovaná prohlídka restaurátorských pracovišť „Gemäldegalerie“ a „ Kunstkammer“, ve kterých byli studenti seznámeni a právě probíhajícími restaurátorskými projekty muzea. Seminář byl zakončen komentovanou prohlídkou vybraných částí stálé expozice muzea, během níž byla studentům na konkrétních dílech z 16. a první poloviny 17. století přiblížena technika malby pozdně renesančních a raně barokních mistrů.

Seminář navázal na spolupráci mezi Ateliérem restaurování uměleckých děl (ARUDP) na papíru FR, Chemicko-technologickou laboratoří NG v Praze a Chemicko-technologickou laboratoří Kunsthistorisches museum Wien, která probíhá v rámci projektu IGA Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera, aktuálně řešeného v ARUDP.

 

Mgr. Art. Luboš Machačko

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování