Restaurování nástěnných maleb v pevnosti Dobrošov

5. 10. 2020

Restaurování nástěnných maleb v pevnosti Dobrošov bylo dokončeno.

Studenti a pedagogové Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita dokončili v průběhu letních měsíců restaurování nástěnných maleb v dělostřelecké tvrzi Dobrošov u Náchoda, která byla vybudována v roce 1938 jako jeden z prvků obrany proti blížícímu se nebezpečí ze strany fašistických mocností.

Tzv. srub (ve skutečnosti masivní betonový bunkr) Jeřáb, jenž byl jako jediná součást komplexu pevnosti Dobrošov dokončen před vpádem německých vojsk, dostal i svou posádku. Členové posádky odhodlaně vyčkávali na své uplatnění při bránění vlasti a dlouhé chvíle si (mimo jiné) krátili zdobením srubu. Tak vznikla „oficiální“ výzdoba jedné z místností, kterou provedl svobodník Eduard Zicháček, vyučený písmomalíř. Malby zobrazují např. mapu ČSR s vyznačenými oblastmi, které v průběhu jejich působení v pevnosti zabrala německá Třetí říše. Mapu doplňuje státní znak a vlastenecké nápisy. Další stěny místnosti zdobí seznam posádky srubu, či posměšné zobrazení stavu polské armádní výzbroje, jež zřejmě vzniklo v reakci na polské zabrání části Těšínska na konci září 1938.

Ve srubu vznikly i další malby, tentokrát již v méně oficiálním duchu. Jednu z místností zdobí jednoduché lineární zobrazení slavících vojáků, v jiných místnostech nacházíme další vlastenecké motivy s nápisy a v zapadlém koutě u střílny i erotický motiv.

Malby byly zkoumány už v roce 2016, kdy vznikl průzkum jako podklad pro návrh na restaurování. V roce 2020 pak proběhlo samotné restaurování, které se muselo vypořádat zejména se znečištěním maleb, mechanickými poškozeními vzniklými vandalismem, s ošetřením a zakrytím zrezivělých ocelových výztuží betonu, či s rozrušením a opadáváním maleb, které bylo způsobeno vysokou vlhkostí v objektu. Malby byly původně provedeny vodorozpustnými, zřejmě klihovými barvami, které jsou v prostředí, jež je klimaticky blízké např. přírodním jeskyním, vystaveny extrémnímu namáhání. Proto bylo navrženo zpevnění anorganickými zpevňovači, konkrétně vápennými nanosuspenzemi, které by měly malbám poskytnout dostatečnou stabilitu i v dlouhodobějším horizontu.

Ve finále byla řešena prezentace maleb. Po konzultacích s majitelem a zástupci památkové péče byla zvolena taková varianta retuší, která navrací dílu jeho celistvost, ale respektuje i některé druhotné vlivy, jako například vyrytý hákový kříž přes státní znak ČSR, či zaškrtané slovo barbarství v nápisu „ZVÍTĚZILO BARBARSTVÍ NAD ROZUMEM A INTELIGENCÍ“. Zúčastněné strany se shodly, že jde o důležité historické svědectví, které by mělo být zachováno i přes jeho vandalský charakter.

FR