Přihlášky ke studiu 2. kolo přijímacích zkoušek Bc.

1. 4. 2020

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek pro akademický rok 2020/2021

pro specializaci Nástěnná malba, sgrafito a mozaika bakalářského studijního programu

 

Fakulta restaurování vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu, specializace Nástěnná malba, sgrafito a mozaika, pro akademický rok 2020/2021

Doručení přihlášky na FR do 25. 8. 2020

Termín konání přijímacích zkoušek do Bc. studia 15. - 17. 9. 2020

Bližší informace naleznete ve směrnici č. 3/2020 na webu Fakulty restaurování (www)

 

Bc. Pavla Nováková
FR