Prodej publikací k 25. výročí založení školy restaurování v Litomyšli

29. 8. 2018

Fakulta restaurování nabízí ke koupi dvě publikace vydané v roce 2018 u příležitosti 25. výročí založení školy restaurování v Litomyšli.

Publikaci zachycující historii školy a její vývoj až do současnosti je možné získat za 85,- Kč, almanach absolventů pak za 150,- Kč.

Prodej zajišťuje děkanát fakulty, a to v pracovních dnech. Pouze o víkendu 8., 9. a 29. 9. 2018 vždy od 10 – 17 hodin je možné je získat v Červené věži (Jiráskova 3) a v piaristické koleji (Jiráskova 8), kdy se dveře památek otevřou i široké veřejnosti.

 

Pro případné další informace kontaktujte děkanát FR na tel.: 466 036 590, nebo e-mailu: pavla.novakova@upce.cz

Pavla Nováková
Fakulta restaurování