Prohlášení akademické obce k situaci na Ukrajině

28. 2. 2022

Akademický senát Univerzity Pardubice odsuzuje ozbrojenou agresi ze strany Ruské federace vůči svobodné a suverénní Ukrajině. Vrcholní představitelé Ruské federace svými činy hrubě porušují Chartu OSN, občanům Ukrajiny upírají právo žít v míru a spolupodílet se na základě svobodného a demokratického rozhodování na směřování vlastní země.

V souvislosti se vzniklou situací Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje podporu všem občanům Ukrajiny, kteří tuto agresi odmítají, a naléhavě žádá Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, rektora Univerzity Pardubice a děkany jednotlivých fakult Univerzity Pardubice o zvážení reálných kroků, jimiž lze do budoucna přispět k zlepšení složité životní situace ukrajinských studentů a akademiků.

Usnesení podporují senátoři Akademického senátu Univerzity Pardubice a senátoři všech sedmi senátů fakult Univerzity Pardubice. 

Vyjadřuji podporu občanům Běloruska a Ruské federace, kteří nesouhlasí s počínáním státních představitelů a cením si odvahy těch, kteří svůj postoj prezentují veřejně.
Děkuji vedení univerzity a fakult za dosavadní kroky a podporu Ukrajiny. Činí to s plnou podporou celé akademické obce." 
Ing. Petr Bělina, Ph.D., předseda Akademického senátu UPCE