Protestní akce na FR

23. 3. 2012

Dne 28. 2. 2012 zorganizoval ASFR protestní akci proti věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. AS a celá akademická obec Fakulty restaurování tím chtěla vyjádřit svou podporu AS UPa ale i ostatním akademickým senátům a obcím, které se vůči výše zmíněným záměrům rozhodli protestovat.

Za pomocí studentů proběhl fingovaný smuteční obřad, ve kterém jsme se s připravenými věcnými záměry rozloučili.

Současně byla všem zúčastněným nabídnuta možnost výtvarně vyjádřit svůj názor či postoj k těmto návrhům.

Mgr. R. Slovik
Fakulta restaurování