Průzkum barokních obrazů byl zahájen

5. 2. 2018

Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli začíná rozsáhlý restaurátorský a přírodovědný průzkum dvou barokních obrazů Křížové cesty z kostela Povýšení svatého Kříže v Litomyšli. Díla pocházejí z roku 1773 a jejich autorem je významný východočeský malíř Josef Ceregetti. Obrazy byl i s dobovými ozdobnými rámy sejmuty ze zdi kostela a převezeny do Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru, kde budou prozkoumány invazivními i neinvazivními metodami a posléze také restaurovány studenty magisterského stupně studia v rámci  specializace Restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl na textilních podložkách.

Více o akci na:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/experiment/_zprava/obrazy-z-litomyslskeho-kostela-prosly-dukladnym-vysetrenim-infracervene-paprsky-odhali-i-neviditelne-tahy-stetce--1787777

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování