Publikace detail

Péče o sádrové odlitky
Autoři: Ďoubal Jakub | Zítková Petra | Tišlová Renata | Kulhánek Martin | Rejman Petr | Glombová Barbora
Rok: 2020
Druh publikace: certifikované metodiky a postupy
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Péče o sádrové odlitky Metodika se zabývá problematikou uměleckých děl ze sádry. Cílem metodiky je stanovit vhodný režim pro transport, uložení a prezentaci sádrových odlitků a také vymezit základní kritéria pro průzkum a konzervaci těchto děl. Sádrové odlitky, restaurování, preventivní konzervace, transport, uložení
eng Plaster cast care The methodology deals with the issue of artworks from plaster. The aim of the methodology is to determine the appropriate regime for the transport, storage and presentation of plaster casts and also define the basic criteria for plaster casts survey and conservation of these works. Plaster casts, conservation, preventive conservation, transport, storage