Reakce na článek zveřejněný v Lidových novinách

15. 3. 2012

Oprava chybných údajů otištěných v LN v únoru 2012

 
V příloze Lidových novin ze dne 17. února 2012 se objevilo množství nepřesných a chybných informací. Protože tyto údaje Fakultu restaurování poškozují, rádi bychom jednotlivé chybné informace uvedli na pravou míru.
 
CHYBA: na fakultě je zapsáno 11 studentů
OPRAVA: na fakultě je zapsáno 92 studentů
KOMENTÁŘ: Na fakultě je zapsáno celkem 92 studentů v bakalářském a magisterském studijním programu. 11 studentů bylo zapsáno do 1. ročníku bakalářského studia.
 
CHYBA: kritériu „celoživotní vzdělávání“ byla přidělena pouze jedna hvězdička
KOMENTÁŘ: V poměru k velikosti fakulty a jejímu odbornému zaměření je, ve srovnání s mnoha dalšími akademickými institucemi, realizován nadprůměrný objem kurzů celoživotního vzdělávání. Realizujeme specializované kurzy pro zaměstnance muzeí a dalších institucí, jejichž toto další vzdělávání je podloženo vnitřní akreditací a je dokladováno certifikátem. Pár let se na fakultě realizují stáže iráckých restaurátorů.
 
CHYBA: kritériu „výzkumná činnost“ byly přiděleny pouze dvě hvězdičky
KOMENTÁŘ: V poměru k velikosti fakulty je vědecká činnost velmi významná. Za dobu existence fakulty se její akademičtí a vědečtí pracovníci podíleli na řadě vyznaných mezinárodních vědeckých projektů v úzké spolupráci se zahraničními partnery.
 
CHYBA: nezaměstnanost absolventů fakulty je 22 %
OPRAVA: nezaměstnanost absolventů fakulty je 10,9 %
KOMENTÁŘ: Za dobu existence fakulty od roku 2005, absolvovalo fakultu celkem 89 studentů. Z údajů dostupných na webových stránkách MPSV ČR vyplývá, že za tuto dobu bylo na pracovním úřadě hlášeno 7 absolventů naší fakulty. Z tohoto zdroje není zřejmé, ani není možné ověřit, jak dlouho byli na ÚP evidováni. V případě, že by se některá již dříve registrovaná osoba přihlásila na Úřad práce opakovaně, byl by skutečný celkový počet ještě nižší. Proto i za předpokladu, že na ÚP bylo přihlášeno 7 uchazečů o zaměstnání, je poměr počtu přihlášených na ÚP a absolventů pouze 10,9 %.
 
Chyba je podle nás i v tom, že v doprovodném textu chybí nebo není dostatečně vysvětleno, na základě čeho byla tato data získána a jakým procesem úprav prošla do okamžiku uvedení.
 
vedení Fakulty restaurování
vedení Fakulty restaurování
FR Litomyšl