Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikováno: 04.12.2023

Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom.

Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 6. prosince.

  • V 16.40 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák nebo nealko teplý nápoj, zúčastnit se vánočního tvoření nebo nakoupit dárečky s vánoční tématikou. 

Hudební doprovod zajistí DJ.

  • V 17.00  rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. 

Místo setkání: mezi univerzitní knihovnou a pavilonem D kolejí

Praktická informace: Platba charitativních výrobků bude možná pouze v hotovosti.

Ty nejhezčí ozdoby na náš stromeček můžete dát právě vy, naši studenti a zaměstnanci. Napište nám do 28. listopadu, jaké máte vánoční přání do formuláře. A my s ním ozdobíme náš stromeček přání.

VAŠE PŘÁNÍ


Výtěžek z charitativního svařáku spolku Rotaract club Pardubice z.s. poputuje na vybrané charitativní projekty v Pardubickém kraji.

Publikováno: 20.11.2023

Univerzita Pardubice tradičně uspořádala akce k výročí vázající se k 17. listopadu. V kampusu univerzity se u této příležitosti sešli studenti, zaměstnanci i veřejnost připomenout si události listopadu 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU: a slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu.

"Listopad" na Univerzitě Pardubice nebyl pouze ve znamení kultury, ale i pohybu. V pondělí 13. listopadu sportovně založení zájemci prosvítili kampus čelovkami během Nočního běhu dvojic. V průběhu dne nabídla Katedra tělovýchovy a sportu univerzity v rámci Sportovního dne UPCE studentům a zaměstnancům univerzity bohatý sportovní program. O den později proběhlo předávání Standarty rektora nejlepším sportovcům a vítězům soutěží za akademický rok 2022/2023. Rektor Libor Čapek předal putovní pohár vítězné Fakultě ekonomicko-správní do rukou děkana Jana Stejskala. Kromě nejlepší fakulty rektor ocenil také jednotlivé sportovce. Výčet všech sportovců najdete na sociálních sítích Katedry tělovýchovy a sportu

Hlavní den oslav 15. listopadu zahájil slavnostní akademický obřad. Při této příležitosti rektor ocenil osobnosti univerzity, a noví docenti a doktoři obdrželi své tituly. U podvečerní vzpomínkové akce Zvonění u auly se sešla široká veřejnost, studenti a zaměstnanci univerzity. Společným zvoněním u pamětního kamene na připomínku Listopadu 1989.  Na setkání promluvil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. 

Vernisáží nové výstavy v univerzitní galerii GU:. otevřeli svoji výstavu fotograf Miroslav Machotka a malíř Tomáš Lahoda.  Listopadové oslavy završil tradiční koncert Studenti za svobodu a demokracii. Komorní filharmonie Pardubice uvedla Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena a Zdeňka Fibicha. Pod vedením dirigenta Františka Macka vystoupil i houslista Petr Zdvihal.

Publikováno: 15.11.2023

Studenti a zaměstnanci se mohou opět potkat s rektorem UPCE prostřednictvím pravidelného online chatu. 

Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se 21. listopadu a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. Otázky lze pokládat už od 8.00 na níže uvedených odkazech.

Rektor bude odpovídat online od 14.00 do 15.00. 

Využijte příležitost a chatujte s rektorem UPCE. 

Publikováno: 03.11.2023

Univerzita Pardubice se opět prezentovala zájemcům o studium na mezinárodním veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně. Jeho návštěvníky oslovila nejen atraktivní expozicí, ale také hravými ukázkami vědy ze tří fakult. Středoškoláci, jejich rodiče i výchovní poradci se dozvěděli vše potřebné o studiu i přijímacím řízením. S uchazeči sdíleli své zkušenosti ve společné expozici UPCE současní studující.

Univerzita Pardubice od 1. listopadu otevřela možnost podávat přihlášky ke studiu pro další akademický rok 2024/2025. Informace o možnostech studia i životě na UPCE, včetně elektronické přihlášky, lze už nyní najít na speciálních stránkách Studuj na UPCE

Publikováno: 03.11.2023

Proč by pro obyvatele Evropy a Česka měla být změna klimatu téma a jak se na klima dívat jako na výzvu a příležitost. V rámci programu Udržitelná UPCE přijeli debatovat meteorolog České televize Michal Žák, který působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a publicista, režisér dokumentů Daniel Tichý.

Studenti se dozvěděli, jaký má klima a bude mít vliv na naše každodenní životy. A také, jak změnu klimatu řešit.

Hosté se věnovali i tomu, jak je to s plněním klimatických cílů České republiky vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu a seznámili zájemce s konkrétními projekty, které řeší klimatické změny v českých městech i ve volné krajině. 

Publikováno: 02.11.2023

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláš Bek navštívil Univerzitu Pardubice. 

Na univerzitě jednal s rektorem prof. Liborem Čapkem a dalšími členy vedení vysoké školy. Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. se setkal také se zástupci vedení fakult a studentů Univerzity Pardubice.

Tématem jednání bylo financování vědy na vysokých školách, rozpočet pro vysoké školy na příští rok, a také platy akademiků. 

Publikováno: 26.10.2023

Třetí ročník mentoringového programu UPCE startuje 1. listopadu. Úvodní setkání programu, který poběží v době zimního a letního semestru, je plánováno na středu 1. listopadu 2023 od 13 hod. v bistru Laborka (budova Fakulty chemicko-technologické). Do programu je možné se hlásit na stránkách www.upce.cz/mentoring.

Mentoringový program mohou využít zejména začínající domácí i zahraniční akademičtí a výzkumní pracující, včetně postdoktorských pracujících a studujících doktorské studijní programy. Program se zaměřuje především na individualizovanou podporu pro jednotlivce formou konzultací s mentorkami a mentory. Je důležité vydefinování oblastí, které vidí vědkyně či vědec jako problematické a je nutné nalézt vhodné řešení vztahující se k výzkumu, publikování, rodinnému životu apod. 

Zahrnuje ale také vzdělávací akce. Ty se zaměřují na různá témata jako je např. sebevědomá prezentace, psaní vědeckých článků a open access, tvorba prezentací, projektové řízení, etika výzkumu a etické chování na pracovišti, duševní vlastnictví, wellbeing a rozvíjí tím znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšný profesní rozvoj.

Kromě mentoringového programu se začínající vědkyně a vědci mohou od tohoto roku také zúčastnit Univerzitní doktorské školy. V letošním roce proběhl pilotní ročník univerzitní doktorské školy ve dnech 9.-13. října 2023. V 8 blocích (1 úvodní a 7 odborných) se jí zúčastnilo celkem 48 osob. Součástí byl i neformální networkingový znalostní kvíz v klubu Áčko, ve kterém proti sobě soutěžily týmy studujících a zástupců rektorátu. Neformální způsob setkání je jedna z důležitých součástí studijního a univerzitního vědeckého života. 

Univerzitní doktorská škola nabízí vždy na začátku zimního semestru v jediném týdnu tematické bloky informací, které pokrývají základní témata profesního rozvoje. Věnuje se pozornost publikační činnosti, ochraně duševní vlastnictví a projektové činnosti. Program je určen především pro začínající studující doktorských studijních programů.

Mentoringovým programem a doktorskou školou se Univerzita Pardubice snaží zajistit, aby začínající vědkyně a vědci měli k dispozici potřebnou podporu pro rozvoj klíčových dovedností ve svém oboru a také podporu v profesním a osobním životě. Všestranná podpora a vzdělání zejména na začátku vědecké kariéry je nedílnou součástí strategie Univerzity Pardubice.

Publikováno: 11.10.2023

Česká konference rektorů, ve které je místopředsedou pro oblast tvůrčích činností rektor UPCE prof. Libor Čapek, vydala prohlášení na podporu vysokých škol Izraele.

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou šokováni vývojem situace v Izraeli, jenž je vystaven teroristickým útokům a je v něm vyhlášen válečný stav.

Tyto bezprecedentní teroristické hrůzy, které Izrael postihly, se nepříznivě projevily ve všech oblastech života obyvatel Izraele, včetně pracovníků a studentů vysokých škol, které musely být uzavřeny.

ČKR vyjadřuje svoji solidaritu se všemi vysokými školami Izraele a prostřednictvím svých členů, rektorek a rektorů, jim nabízí svou pomoc, včetně pomoci psychologické.

Vysoké školy ČR podnikají od soboty 7. října 2023 potřebné kroky, aby se dostalo účinné pomoci jak akademickým pracovníkům a studentům v Izraeli, tak také všem, kdo pracují nebo studují na vysokých školách ČR. V současné době studuje na vysokých školách ČR cca 500 studentů z Izraele.

Evropa musí být jednotná. Vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR, jsou
v rámci svých možností připraveny poskytnout pomoc izraelským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci. ČKR podniká a nadále bude podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se stala terčem otevřené teroristické agrese.

Znění prohlášení naleznete zde

Publikováno: 09.10.2023

Tajemství Noci vědců na UPCE a atraktivní program letos přitáhl pozornost bezmála 2 000 návštěvníků. Popularizátoři ze všech sedmi fakult Univerzity Pardubice přivítali zájemce v prostorách Fakulty chemicko-technologické a zaujali je několikahodinovým programem nabitým zábavnou vědou i přednáškami a workshopy. Do univerzitního kampusu přivedla tradiční celoevropská akce 6. října zájemce každého věku, absolventy i studenty nejen z Pardubic.

Návštěvníci prošli lekcí molekulární gastronomie včetně ochutnávek nebo vystavěli šestimetrový model nejdelšího zavěšeného mostu v ČR a podnikli cestu za taji knih. Atraktivní ukázkou bylo i spuštění leteckého motoru, tajemství lidského těla i moderních technologií nebo programování robotího vynálezce. Na letošním programu se podílela více než stovka vědců.  Nechyběl ani speciální index pro dětské návštěvníky a losování o ceny Noci vědců. Podívejte se ještě jednou, jak atraktivní program připravili akademici i studenti Univerzity Pardubice.


Dejte nám vědět, co se vám na akci líbilo a vyplňte dotazník k Noci vědců

Akce byla podpořena z prostředků Pardubického kraje. 

Foto: Petr Špaček, Milan Reinberk, Svatopluk Rafael

Publikováno: 27.09.2023

Největší informativní a zábavná akce pro studenty Univerzity Pardubice Příliv letos opět odstartovala akademický rok přímo v kampusu univerzity. 
Na festivalu se představily studentské spolky, které aktivně na vysoké školy působí. Aktivity si připravili studenti SRUPa, UPCE E-sport, ESN Pardubice, DofE, Fotoklub, Vysokoškolský umělecký soubor, ale také zaměstnanci Poradenských pracovišť UPCE, Katedry tělovýchovy a sportu, Jazykového centra nebo Vydavatelství a polygrafického střediska. Asi tisíc studentů se zastavilo na kávě s rektorem univerzity prof. Liborem Čapkem, vyzkoušelo si netradiční sporty, zacvičilo jógu, střílelo na branku s hokejisty Riders UPCE, absolvovalo lekci Tance v teniskách, zkusilo první pomoc nebo si najít přátele či lásku přes speed dating. Hned několik týmů se zúčastnilo speciálního Univerzitního kvízu. A nakonec došlo i na představení netradičního umění Capoeira, improvizační divadlo, koncert kapely RecyKmen, ohňovou show i pozorování noční oblohy s Hvězdárnou barona Artura Krause.

Děkujeme, že jste přišli a bavili se s vaší Univerzitou Pardubice.