V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 věnujte pozornost aktuálním informacím

16. 9. 2020

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 věnujte pozornost aktuálním informacím.

Poslední aktualizace 17. 9. 2020

  • V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je při pohybu na fakultě povinná ochrana horních cest dýchacích.
  • Zakazuje se vstup zaměstnanců, studentů a dalších osob s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, celková slabost atd.) do budov fakulty.
  • Výuka je na univerzitě plošně omezena na maximální počet 50 osob v jedné místnosti. Způsob výuky a její organizaci určuje děkan dle aktuální situace.
  • Dezinfekce je k dispozici na všech pracovištích FR.
  • K výuce, zápočtu či zkoušce se dostavte ve stanovený čas, mějte dezinfikované ruce a zdržujte se v prostorách fakulty pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Aktuální situaci vládních nařízení nepřetržitě monitorujeme a opatření na fakultě jim budeme nadále přizpůsobovat.
Mgr. et BcA. Radomír Slovik
FR