Specializovaný kurz renesančního sgrafita

11. 4. 2012

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pokračuje v sérii svých specializovaných kurzů. Tentokrát se mladí restaurátoři zaměřují na renesanční sgrafita.

Workshop probíhá na fakultě ve dvou částech 10. - 11. dubna a 16. - 18. dubna.

Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Mgr. et BcA. Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění. V oboru restaurování se dlouhodobě zabývá právě problematikou restaurování renesančních sgrafit, a to teoreticky i prakticky. Na počátku kurzu zazní přednáška o technikách sgrafita, autorka posluchače provede historií restaurování, zmíní se o principech poškození a nabídne moderní pohled na restaurování sgrafitových děl. Poté dojde i na praktickou část kurzu, který je určen zejména pro studenty druhého ročníku v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita.

"Během následujících dní studenti nejprve provedou ve sgrafitové omítce volnou kopii renesančního dekoru na heraklitové panely. Poté se budou věnovat převedení figurálního výjevu z historické grafické předlohy technikou renesančního sgrafita přímo na zeď. Vzorem jim tentokrát bude sgrafitová výzdoba litomyšlského zámku,"uvedla k náplni kurzu BcA. Kateřina Krhánková, lektorka a koordinátorka specializovaných kurzů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Kurz renesančního sgrafita se uskuteční ve dnech 10. - 11. 4. a 16. - 18. 4. 2012 v prostorách Fakulty restaurování v Litomyšli. Je organizován v rámci projektu Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování. Projekt se snaží reagovat na měnící se požadavky oborového pracovního trhu a na současné chápání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě. Veškeré inovace jsou proto zaměřeny tímto směrem. Studenti získávají širší škálu znalostí i praktických zkušeností, učí se pracovat s moderními technologiemi a přístroji a častěji se setkávají s odborníky z praxe i se zahraničními experty.

 

Bližší informace:
BcA. Kateřina Krhánková
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
lektorka Atelieru nástěnné malby a sgrafita
telefon 774 099 996
e-mail:
katerina.krhankova@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka - mluvčí Univerzity Pardubice