Srdce pro Václava Havla

19. 6. 2012

Restaurování a reinstalace voskového srdce pro Václava Havla

Ve čtvrtek 14.6.2012 proběhla při příležitosti slavnostního zahájení Smetanovy výtvarné Litomyšle za přítomnosti starosty města Litomyšl pana Michala Kortyše a radní Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči paní Jany Pernicové vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Škáchy nazvané Havel navždy. Součástí výstavy fotografií bývalého prezidenta České republiky je instalace voskového Srdce pro Václava Havla. Jde o společný projekt autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, kteří toto voskové srdce vážící 2300 kg a měřící na výšku dva metry vytvořili ze svíček, které lidé přinášeli na sklonku minulého roku na pietní místa v různých městech ČR jako uctění památky tehdy zesnulého Václava Havla. Srdce bylo původně instalováno na piazzettě Národního divadla v Praze. Litomyšl je prvním místem mimo hlavní město, kde je voskové srdce reinstalováno a představeno veřejnosti.

Instalace srdce na nádvoří bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli trvala bezmála čtyři dny. Hlavním důvodem byla nutnost obnovy a restaurování částí povrchu voskových bloků, které byly mechanicky poškozeny v důsledku umístění srdce na veřejném prostoru u ND. Jednalo se zejména o vrypy, graffiti, ulámané hrany a znečištění povrchu.

Bloky musely být zbaveny povrchových nečistot, spodní partie pak reziduí mikrobiologického napadení. Hluboké vrypy byly vyplňovány roztaveným voskem. Na závěr byl povrch bloků vyrovnán a zcelen oškrabáním přebytečného vosku a vyhlazením.

Reliéfní rány, které srdce utržilo za tři měsíce expozice na veřejném prostoru, byly zaceleny, přesto jsou při bližším pohledu na povrchu patrné. Mnohé již nejsou invazivním zásahem zvnějšku, ale jakoby byly srdcem absorbovány a vystupovaly z jeho nitra na povrch. Staly se součástí života uměleckého díla...

Restaurátorské práce spolu s autory prováděli zástupci litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, jmenovitě: Mgr. art. Luboš Machačko a studenti Fakulty: Věra Kašparová, Zuzana Jašková, Radka Pavlovská a Pavel Mrověc.

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/srdce-pro-vaclava-havla-je-plne-slz-i-pribehu-lide-ho-dotvorili-vyrytymi-napisy.html

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování