Vernisáž výstavy ve Zlíně

Vernisáž výstavy Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích.

V úterý 5. 11. 2017 se v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a v Galerii Václava Chada ve zlínském zámku uskutečnila vernisáž výstavy nazvané: Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích.

Jedná se o první soubornou výstavu dosud neprávem opomíjené autorky Milady Schmidtové Čermákové. Malířka Milada Schmidtová vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně, kde se počátkem čtyřicátých let minulého století sblížila s některými studenty a profesory Zlínské školy umění. Silný vliv měl na ni také pobyt v Paříži, kde se seznámila s osobou a dílem Picassovým. Její raná tvorba byla ovlivněna modernou, věnovala se figurální malbě, portrétům i krajinomalbě. Výstava je její první retrospektivou. Jde o zásadní příspěvek k poznání projevů českého umění po druhé světové válce a šíře proudu Nové figurace.

Vernisáže výstavy se za Fakultu restaurování Univerzity Pardubice zúčastnili děkan FR Mgr. et BcA. Radomír Slovik, vedoucí Ateliéru UDP Mgr. art. Luboš Machačko, ak. mal. Josef Čoban a pět studentek 4. ročníku oboru Restaurování uměleckých děl na papíru, které se zásadní měrou na výstavě podílely tím, že pod vedením svých pedagogů mnohé z vystavených děl restaurovaly. Tato díla byla poznamenána dlouhodobým uskladněním v nevyhovujících podmínkách a částečně také zvolenou technologií provedení (zejména kombinovaná technika na papíře). Většina maleb se nacházela v havarijním stavu, papírová podložka děl byla silně zdeformovaná a malby znečištěné. Studentky musely každé jednotlivé dílo vyrovnat, vyčistit, zpevnit. Dále doplnit případné ztráty v originální papírové podložce a barevné vrstvě. Součástí prací byla i adjustáž zrestaurovaných děl na přenosné panely, na nichž jsou díla vystavena. Restaurátorské práce vzhledem ke své náročnosti trvaly celý letní semestr akademického roku 2016/17 a část zimního semestru akademického roku 2017/18. Budoucí restaurátorky tak svým dílem přispěly ke znovuobjevení a budoucímu zhodnocení rozsáhlého a významného díla dosud pozapomenuté malířky.

 

Fotogalerie: https://fr.upce.cz/zlin

 

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování