Workshop – Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů

3. 7. 2020

 

V červnu 2020 se uskutečnil v historické budově bývalé piaristické koleje, dnes sídle Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, workshop: Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů.

Workshop vedený MgA. Janou Chalupovou z Muzea hlavního města Prahy byl určen pro studenty navazujícího magisterského stupně studia oboru Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách. Program akce byl zaměřen na možné způsoby strukturálních zásahů do textilních podložek závěsných obrazů. Po úvodní přednášce, která představila nejběžněji používané metody scelování a shrnula historické přístupy ke konsolidaci textilních podložek, následoval praktický workshop, věnující se především postupu scelování metodou Thread-by-Thread (nit na nit). Tato metoda minimálně intervenuje do restaurovaného díla. Součástí workshopu byl výběr a příprava vhodných nití, příprava vyzino-škrobové směsi jako nejpoužívanějšího adhesiva a  praktická ukázka na modelových vzorcích pláten i na originálním barokním díle. Studenti měli možnost si tuto metodu prakticky vyzkoušet a konzultovat danou problematiku. Metodu scelování, vyžadující pro dosažení optimálního výsledku jak vysokou míru manuální zručnosti, tak i podstatnou zkušenost, mohou studenti využívat a zdokonalovat v rámci praktické ateliérové výuky.

Workshop uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

 

 

BcA. Jiří Pečinka
Fakulta restaurování