Do Děčína se po restaurování vrátily mozaiky z Pastýřské stěny

1. 2. 2019

Mozaiky Vladimíra Petráčka z roku 1982 vznikly pro horní a dolní stanici výtahu na vyhlídku Pastýřská stěna v Děčíně. Jedná se o dvě kruhové mozaiky s průměrem 170 cm, respektive 153 cm. Větší mozaika s motivem stromu byla umístěna v horní stanici, menší s motivem racka ve spodní. Provoz výtahu neměl dlouhého trvání a již na konci 80. let byl celý objekt uzavřen. Od té doby došlo k chátrání obou objektů, kdy díla trpěla důsledky zatékání a vandalismu. Na počátku roku 2017 bylo zahájeno jednání o možnosti zrestaurování díla v rámci projektu programu NAKI II: „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“. Na podzim roku 2017 byly mozaiky převezeny na půdu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ke komplexnímu restaurování.

V rámci zásahu musela být vyměněna nosná deska, která byla po diskusi s autorem díla řešena jako kompletní náhrada. Mozaiky byly proto ze svého původního degradovaného nosiče sejmuty a bylo užito hliníkové voštinové desky v rámu z nerezové oceli, na které byly skleněné mozaiky připevněny pomocí speciální epoxidové pryskyřice užívané pro konzervaci historických a archeologických skleněných předmětů. Pryskyřice byla vybrána na základě experimentu provedeného v rámci zmíněného projektu na půdě Ústavu chemické technologie restaurování památek pražské Vysoké školy chemicko-technologické. V rámci projektu proběhlo i výše zmíněné komplexní restaurování. Chybějící části mozaiky byly doplněny velmi podobným, či totožným historickým skleněným materiálem podle historických fotografií. Mozaiky byly nově vystaveny v prostorech Městského divadla Děčín. Vernisáž k opětovnému vystavení díla, jež se konala 20. 1. 2019, proběhla z důvodu nemoci bohužel bez účasti autora.

Článek byl převzat, text s více fotografiemi naleznete na České mozaiky.cz

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.
Fakulta restaurování