Děkanské volno

19. 4. 2012
Na pondělí dne 7. 5. 2012 vyhlašuji pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
 
D Ě K A N S K É    V O L N O.
 
 
Výuka je v tento den zrušena.
 
 
 
Ing. Karol Bayer
děkan
Fakulty restaurování
 
 
 
 
 
 V Litomyšli dne 17.4.2012                               
                                                                                               
Dudychová Jitka
Litomyšl