Fakulta restaurování připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli

23. 2. 2018

 

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2018 připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Samotné oslavy výročí proběhnou v neděli 22. dubna 2018 - tedy v den, kdy před 25 lety došlo k podpisu zřizovací listiny tehdy Soukromé školy restaurování a konzervačních technik. U příležitosti oslav fakulta připravuje den otevřených dveří a setkání absolventů školy, bude vydána stříbrná pamětní medaile, almanach absolventů a publikace o vzniku školy. V Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži bude formou výstavy představen vznik a vývoj školy.

Prvním počinem je kalendář Fakulty restaurování pro rok 2018 vydaný s myšlenkou připomínat po celý rok toto pro nás významné jubileum. Kalendář je k dispozici na fakultě.

Rozmanité akce spojené s oslavami zahájí fakulta březnovou výstavou v Červené věži nazvanou Z Litomyšle do Gorzanowa: Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem. Výstava organizovaná Katedrou humanitních věd potrvá do 30. 3. 2018, vernisáž proběhne 28. 2. 2018.

V neděli 22. 4. 2018 od 10:00 otevře fakulta svá pracoviště pro veřejnost. Oficiální program oslav začne v 15:00 přivítáním hostů a absolventů, následovat bude slavnostní předání pamětních medailí „otcům zakladatelům“ a dalším osobnostem spojeným se vznikem školy, křest almanachu absolventů a publikace věnované vzniku „restaurátorky“. Celodenní oslavy budou zakončeny neformálním setkáním v rajském dvoře Piaristické koleje.

V Muzeu restaurování a historických technologií 22. 4. 2018 od 17:00 též proběhne vernisáž výstavy Je nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Na velkoformátových fotografiích budou prezentovány okamžiky zachycující období založení školy, vývoj a významné práce školy resp. fakulty apod. Výstava organizovaná Katedrou humanitních věd potrvá do 8. 7. 2018.

U příležitosti oslav výročí 25 let výuky restaurování v Litomyšli vydává Fakulta restaurování stříbrnou pamětní medaili. Autorem návrhu je sochař Jakub Vlček. Ústředním motivem jednostranně ražené medaile jsou tři Grácie, které symbolizuji tři pilíře, na kterých výuka restaurování v Litomyšli od začátku stojí. Jde o multidisciplinární pojetí výuky, ve kterém se výtvarné nadání, cit a dovednosti pojí s umělecko-historickými souvislostmi a přírodovědnými znalostmi.

Veřejnosti bude též k dispozici Almanach se seznamem všech absolventů školy za 25 let výuky a drobná publikace o založení restaurátorské školy v Litomyšli s přepisem rozhovorů vedených s „otci zakladateli“ o zrodu myšlenky na založení školy, jejím vlastním založení a prvních letech její existence. Kniha bude věnovaná památce Ladislava Horáčka, hlavního iniciátora vzniku školy.

V pořadí třetí výstava roku 2018 v Červené věži pod názvem (O)kraje nabídne návštěvníkům kresby a malby inspirované místy z okolí Litomyšle a Kuksu. Výstava organizovaná Ateliérem výtvarné přípravy začne vernisáží 27. 9. 2018 a skončí 28. 10. 2018.    

V listopadu 2018 proběhne dvoudenní odborná mezinárodní konference, příspěvky z ní budou publikovány v jednom z čísel fakultního odborného časopisu e-Monumentica.

 

 

Stručná historie školy

Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Dne 22. 4. 1993 zřídila nadace PASEKA Soukromou školu restaurování a konzervačních technik. Zřizovací listinu podepsali ředitel nadace L. Horáček a členové presidia J. Kaše, J. Čoban, J. Látal, L. Kryl, A. Bartůněk a M. Hulec. První přijímací pohovory se konaly v září 1993 a vyučovat se začalo 1. října téhož roku.

Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. a v akademickém roce 2000/2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu.

V roce 2005 byla vysokoškolská výuka restaurování převedena ze soukromé neuniverzitní vysoké školy pod Univerzitu Pardubice, veřejnou vysokou školu, na nově vzniklou Fakultu restaurování, tehdy pátou fakultu univerzity. V roce 2007 získala Fakulta restaurování akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008/2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 též Centrum pro restaurování a památkovou péči, o. p. s., které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současnosti má Fakulta restaurování 29 interních pedagogů, 63 studentů ve 4 oborech bakalářského studia a 26 studentů ve 2 oborech navazujícího magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší národní i mezinárodní restaurátorské a výzkumné projekty a zakázky. Řada z nich je realizována na významných památkách České republiky, mezi které patří Karlův most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na Kuksu, gotická kašna v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově a další.

 

Kontakt pro informace k 25 letům výuky restaurování v Litomyšli

a akcím Fakulty restaurování k tomuto výročí:

Mgr. BcA. Radomír Slovik., děkan FR UPa

telefon 466 036 591, mobil 724 722 438

e-mail radomir.slovik@upce.cz

Mgr. BcA. Radomír Slovik
Fakulta restaurování