Práce třetího ročníku

Petra Pařenicová - restaurování mramorového soklu 

false

Aleš Košvanec - konzervace torza anděla

Studenti třetího ročníku pracují pod vedeném pedagogů na restaurování památkových objektů. Podílejí se na celém procesu restaurování, od přípravy, transferu přes restaurátorský průzkum a stanovení koncepce restaurování až po vlastní restaurátorský zásah. V rámci přípravy pro restaurování provádějí studenti řadu analýz a zkoušek technologií a materiálů. Při restaurování úzce spolupracují s katedrou technologie a z katedrou humanitních věd fakulty restaurování. V průběhu prací studenti důkladně dokumentují a na závěr každý student vypracuje vlastní restaurátorskou zprávu.

 

false

Josef Červinka - restaurování a rekonstrukce chybějících částí terakotové sochy                 

 

false

Eliška Hrubcová - restaurování pískovcové skulptury

false