Práce čtvrtého ročníku

Studenti čtvrtého ročníku pracují v ateliérech na praktické diplomové práci, kterou je samostatné řešení restaurátorského úkolu v plném rozsahu od zpracování návrhu na restaurování, přes důkladný restaurátorský průzkum až po vlastní restaurování a zpracování restaurátorské dokumentace. Práce jsou průběžně konzultovány s technology, zástupci památkové péče a probíhají pod dohledem pedagogů restaurátorů. Používané postupy a technologie jsou voleny na základě důkladných zkoušek. Výsledky těchto zkoušek a provedené restaurátorské zásahy studenti  pravidelně prezentují svým spolužákům a studentům ostatních ateliérů.

false