Vedoucí katedry

Ing. Karol Bayer,

Ing.
Karol
Bayer


Fakulta restaurování

karol.bayer@upce.cz
466 036 602

Odborní asistenti, asistenti:

Ing. Eliška Bečková,

Ing.
Eliška
Bečková


Fakulta restaurování

eliska.beckova@upce.cz

Ing.
Jiří
Kmošek


Fakulta restaurování

Ing.
Petra
Lesniaková
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

petra.lesniakova@upce.cz
466 036 594, 466 036 580

Ing.
Renata
Tišlová
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

renata.tislova@upce.cz
466 036 593
Rozšířit fotografii: 
false