Mezinárodní spolupráce pro další vzdělávaní v ochraně kulturního dědictví - dotazník o vzdělávacích potřebách

Pomozte naší fakultě zvýšit kvalitu celoživotních vzdělávacích kurzů v oblasti ochrany kulturního dědictví ČR. Najděte si chvilku a vyplňte dotazník o vašich vzdělávacích potřebách. Dotazník je anonymní a lze ho vyplnit ZDE.

Dotazník vznikl jako součást mezinárodního slovensko-česko-rakouského projektu s názvem Mezinárodní spolupráce pro další vzdělávaní v ochraně kulturního dědictví (akronym projektu: Heritage Train), který má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitňovaní dalšího vzdělávaní v oblasti ochrany hmotného kulturního dědictví. Projekt je financovaný z programu EU, Erasmus+.

Nositelem projektu je Academia Istropolitana Nova ze Slovenské republiky, českým partnerem je Fakulta restaurovaní Univerzity Pardubice a rakouským partnerem je Sdruženi na podporu památkové péče v Mauerbachu navázané na Rakouský památkový úřad.

V České republice je projekt realizovaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze a jeho výsledky budou využité při tvorbě systému dalšího vzdělávaní pracovníků památkového ústavu, pracovníků relevantních oddělení městských a krajských úřadů a dalších cílových skupin důležitých v procesu ochrany kulturního dědictví.

Dopředu srdečně děkujeme za Váš čas a názor. Těšíme se na výsledky, které díky Vašemu názoru získáme.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false