Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2011-03111781090288.jpg
  • ENCORE – European  Network for Conservation – Restoration Education (Evropská síť pro vzdělání v oblasti konzervace a restaurování) – organizace sdružující nejvýznamnější evropské vzdělávací instituce v oblasti restaurátorského vzdělávání (http://www.encore-edu.org/);
  • ICON – The Institute of Conservation – organizace sdružující více než 3000 individuálních členů nebo organizací z celého světa, které se zabývají restaurováním kulturního dědictví. Cílem její existence je podporovat vzdělání, výzkum, výměnu informací a zvýšení všeobecného povědomí v oblasti restaurování a konzervace kulturního dědictví https://icon.org.uk/ ; 

        

  • STOP – Společnost pro technologie ochrany památek, která sdružuje profesionály (fyzické osoby) zabývající se problematikou ochrany památek. Pořádá kurzy, semináře apod., kterých se účastní akademičtí pracovníci naší fakulty. FR je jedním ze 45 přidružených členů STOP (https://www.pamatky-stop.cz/);
  • INCCA – Fakulta restaurování se jako první z České republiky stala v lednu 2009 členem mezinárodní platformy INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art). Jedná se o mezinárodní síť sdružující odborníky různých oborů, kteří se zabývají restaurováním moderního a současného umění. Je platformou pro mezinárodní výměnu informací a sdílení zkušeností s restaurováním umění 20. a 21. Století.

(více na http://www.incca.org/);

  • IADA – Fakulta restaurování je členem odborného mezinárodního společenstva, zaměřeného na problematiku restaurování papíru a knihy, pod názvem IADA

(více na http://cool.conservation-us.org/iada/index.html).

  • SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ – Fakulta restaurování je členem mezinárodní organizace knihařů, grafiků a restaurátorů, tiskařů, kaligrafů, typografů, rytců a dalších umělců v oboru knihy. Organizace navazuje na Jednotu společenstev českých knihařů a byla založena v červnu 1997 (více na https://knihari.cz/).