Studentské mobility

K dlouhodobým partnerům Fakulty restaurování v projektech studentských mobilit (programy Erasmus, Leonardo da Vinci) patří např. norské národní museum fotografií - Preus Museum v Hortenu, dále pak Národní centrální knihovna ve Florencii, Atelier Gurtner Vídeň, ateliér Dipl. cons. Christiana Bindera Graz a další.

Naše studenty přijala např. Univerzita Mikuláše Kopernika v Toruni, Fachhochshule Köln, Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli Verona, Hochschule für Bildende Kunste Dresden,Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart.