Rada studijních programů

Seznam členů Rady studijních programů Fakulty restaurování,

účinnost od 1. 4. 2019

 

doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.

Ing. Karol Bayer

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.         - místopředseda

prof. PhDr. Petr Fidler

MgA. Ivan Kopáčik

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.                      - předseda

Mgr. art. Luboš Machačko

prof. Tomáš Lahoda, ak. mal.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

 

Rozšířit fotografii: 
false