Rada studijních programů

Seznam členů Rady studijních programů Fakulty restaurování,

účinnost od 1. 12. 2021.

Ing. Karol Bayer

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.       - místopředseda

MgA. Ivan Kopáčik

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.                          - předseda

prof. akad. mal. Tomáš Lahoda

Mgr. art. Luboš Machačko, ArtD.

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

MgA. Zuzana Wichterlová

Rozšířit fotografii: 
false