ICON

 

ICON, The Institute of Conservation, je organizace sdružující více než 3000 individuálních členů nebo organizací z celého světa, které se zabývají restaurováním kulturního dědictví. Cílem její existence je podporovat vzdělání, výzkum, výměnu informací a zvýšení všeobecného povědomí v oblasti restaurování a konzervace kulturního dědictví. Více informací lze nalézt na http://www.icon.org.uk/.

Rozšířit fotografii: 
false