Projektové oddělení

Adresa pracoviště: budova děkanátu, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Projektové oddělení Fakulty restaurování se zabývá:

 • koordinací realizační fáze projektů OP VK
 • koordinací fáze udržitelnosti projektů OP VK
 • koordinací projektů v programu Lifelong Learning Programme/Erasmus
 • přípravou podkladů pro veřejné zakázky
 • správou modulu Granty a projekty

Ing. Hana Boštíková – finanční manažerka projektů
e-mail: hana.bostikova@upce.cz
tel: 466 03 6579

Zapojení v projektech:

 • Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (CZ.1.07/2.4.00/12.0036)
 • Věda pro papírové artefakty (CZ.1.07/2.3.00/20.0236)
 • Doceo pro cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (CZ.1.07/2.2.00/28.0268)

Mgr. Petra Hečková, Ph.D. – projektová manažerka
e-mail: petra.heckova@upce.cz
tel: 466 03 6569

Zapojení v projektech:

 • Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (CZ.1.07/2.4.00/12.0036)
 • Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (CZ.1.07/2.2.00/28.0268)

Ing. Lenka Machačková – projektová manažerka
e-mail: lenka.machackova@upce.cz
tel: 466 03 6593

Zapojení v projektech:

 • ARS REGIO CIVITAS ­– Občanské vzdělávání pro kulturu region a demokracii
 • Erasmus – Mobility