Harmonogram přijímacích zkoušek 2012/2013

28. 5. 2012
Časový harmonogram přijímacích zkoušek
pro akademický rok 2012/2013
 
 
úterý 19.6.2012
 
8-11.00 hod - registrace uchazečů, jejichž čísla byla dne 28. 5.2012 zveřejněna na webových stránkách fakulty,na studijním oddělení fakulty, Jiráskova 3, Litomyšl
 
12.30-13.30 hod - písemný test z dějin umění (učebna č.1+2)
14.30-15.30 hod - písemný test z chemie (učebna č.1+2)
 
 
středa 20.6.2012
 
8.00-18.00 hod - první den talentových zkoušek (ateliéry)
 
 
čtvrtek 21.6.2012
 
8.00 - 18.00 hod - druhý den talentových zkoušek (ateliéry)
 
pátek 22.6.2012
 
V 8.00 hod  budou vyvěšeny na úřední desce fakulty výsledky II. kola přijímacích zkoušek.
 
10-14.00 hod - závěrečné motivační pohovory (učebna č.1)
15 - 16.00 hod - vyhlášení výsledků
 
Upozornění !!!
Uchazeči, kteří nepostoupili do II. kola přijímacího řízení, si mohou své domácí práce vyzvedávat již od 29.5.2012.
Uchazeči, kteří postoupili do II. kola přijímacího řízení, si budou moci vyzvedávat své domácí práce až po vyhlášení výsledků přijímacího řízení 22.6.2012,nejpozději však 29. 6.2012 do12.00 hodin.
Za později vyzvednuté práce fakulta neručí.
Jitka Dudychová
Fakulta restaurování