Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace

3. 12. 2014

 

V úterý 25. listopadu 2014  se v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli uskutečnil seminář Nízkoviskózní anorganická pojiva. Seminář pořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v rámci projektu Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace podporovaného TAČR z programu Alfa.

Seminář byl zaměřen na představení problematiky geopolymerních pojiv studentům oboru restaurování a potenciálním koncovým uživatelům – restaurátorům. Vedle vývoje a výzkumu geopolymerů byl důraz kladen na možnosti a limity jejich využití při restaurování památek, souvisejícími se specifickými nároky na vyvíjený materiál jako jsou viskozita, plasticita, dostatečná pórovitost apod. Prezentovány a diskutovány byly výsledky výzkumu geopolymerů v oblasti lepení, injektáže a doplňování minerálních materiálů. Mezi přednášejícími byli Ing. Petr Koutník z Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem, Ing. Karol Bayer, děkan FR, Mgr. art. Luboš Machačko z Katedry chemické technologie FR a MgA. Josef Červinka, soukromý restaurátor.

Mgr. art. Luboš Machačko
Fakulta restaurování