Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce s Ukrajinou

1. 3. 2022

24. 2. 2022

My, ruští vědci a vědečtí novináři, vyjadřujeme rozhodný protest proti válečným akcím, které zahájily ozbrojené síly naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k ohromným lidským obětem a podrývá základy vytvořeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží plně na Rusku.

Pro tuto válku neexistují žádné rozumné důvody. Snahy využít situaci na Donbase jako důvod k rozšíření vojenské operace nepůsobí důvěryhodně. Je zcela zřejmé, že Ukrajina nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost naší země. Válka proti ní je nespravedlivá a zcela nesmyslná.

Ukrajina byla a zůstává zemí nám blízkou. Mnozí z nás máme na Ukrajině příbuzné, přátele a kolegy ve vědecké práci. Naši otcové, dědové a pradědové společně bojovali proti nacismu. Rozpoutání války kvůli geopolitickým ambicím vedení Ruské federace, vedeným pochybnými historiosofickými fantaziemi, je cynickou zradou jejich památky.

Vážíme si ukrajinské státnosti, která spočívá na skutečně fungujících demokratických institucích. S porozuměním přijímáme evropskou volbu našich sousedů. Jsme přesvědčení o tom, že všechny problémy ve vztazích našich dvou zemí mohou být řešeny mírovou cestou.

Rozpoutáním války se Rusko odsoudilo k mezinárodní izolaci, do postavení psance. Znamená to, že my vědci se nyní nemůžeme normálně věnovat svojí práci: vždyť vědecké bádání je nemyslitelné bez plnohodnotné spolupráce s kolegy z jiných zemí. Izolace Ruska od okolního světa znamená dalekosáhlou kulturní a technologickou degradaci naší země bez jakýchkoliv pozitivních perspektiv. Válka s Ukrajinou je krokem do prázdna.

S hořkostí si uvědomujeme, že naše země, která spolu s dalšími republikami bývalého SSSR přinesla rozhodující vklad k vítězství nad nacismem, se nyní stala strůjcem nové války na evropském kontinentu. Požadujeme okamžité ukončení všech vojenských akcí namířených proti Ukrajině. Žádáme respektování suverenity a územní celistvosti ukrajinského státu. Žádáme mír pro naše země.

originál se seznamem podpisů (k 27. 2. 2022 4100 signatářů) na https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war-all/

Překlad: doc. Mgr. Michal Téra Ph.D. - Fakulta filozofická/ Foto: Pixabay