Pozvánka na výstavu projektu OP VK - Historici a restaurátoři v praxi

19. 4. 2012

Zveme Vás
na výstavu projektu OP VK Inovace studijního programu Historických věd Filozofi cké fakulty
a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (CZ 1.07/2.2.00/07.0188)

Historici a restaurátoři v praxi
a na monografickou výstavu
Sochař Martin Krupka

VERNISÁŽ dne 26.4.2012 v 18:00, v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl

Bc. Pavla Nováková
Sekretariát FR