Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování

22. 7. 2020

Mezioborová monografie se primárně zabývá renesančními štukaturami telčského zámku, a to dekoracemi kleneb kaple sv. Jiří Starého stavení, tzv. Zachariášova pokoje a kaple Všech svatých v Jižním paláci, nikou s Adamem a Evou v arkádě nádvoří, císařským erbem Maxmiliána II. v loubí Horní zahrady a Plutonovým spřežením na zahradní fasádě Starého stavení. Katalogovým heslům zahrnujícím uměnovědnou, restaurátorskou a technologickou analýzu předcházejí rozsáhlé syntetizující kapitoly o štukaturách v římské antice a v evropském umění 16. století, ale též o teoreticko-terminologických východiscích ve vazbě na architektonické traktáty a charakteristiku použitých materiálů. V závěru knihy je podrobněji analyzován recentní restaurátorský zásah na reliéfu Plutonova spřežení, včetně rozboru užití materiálových kopií v technice "bílého římského štuku".

Vydala Univerzita Pardubice, 2020.

Knihu je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu na odkazu: https://eshop.upce.cz/publikace/9006297/

brožovaná, 244 str.
ISBN 9788075602930  

Ing. Renata Tišlová
Fakulta restaurování