Rozhovor Mgr. BcA. Radomíra Slovika ve studiu Českého rozhlasu

22. 11. 2021

Litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity Pardubice má staronového děkana a úplně nový doktorský studijní program. V něm spojily síly hned tři vysoké školy.

Nabídku pro restaurátory, konzervátory a technology má východočeská univerzita společně s Vysokou školou chemicko-technologickou a Českým vysokým učením technickým v Praze. Každá z nich do programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví přinese něco svého. „Vytvoříme jeden tým na vzdělávání odborníků, které praxe potřebuje,“ myslí si děkan fakulty se sídlem v Litomyšli Radomír Slovik.

Insider prošlý vším.

Současný děkan pokračuje ve druhém funkčním období. Nedávno ho zvolila většina z devítičlenného akademického senátu. „Díky zkušenosti s vedením fakulty jsem se mohl lépe připravit na případné dotazy a odhadnout, jaká témata budou akademický senát zajímat a která jsou pro ně nosná. Cítil jsem určitý závazek. Už stavíte na nějaké čtyřleté činnosti a o to víc musíte vynaložit snahy a pozornosti, abyste to udrželi a případně ještě posunuli dál.“

Slovik sám v Litomyšli vystudoval a má i zkušenost odborného asistenta, vedoucího ateliéru. „Za tu dobu jsem získal přehled o jednotlivých aktivitách, činnostech i problémech. Druhý pohled může vyvolávat podezření, že bych měl být někomu něco dlužen, že někomu něco budu vracet. Jsou tam ale spíš závazky vůči instituci, která mě vzdělala, vychovala. Chci jí vrátit snažení, které mi v minulosti dala prostřednictvím svých pedagogů.“

I když zájem uchazečů o studium na vysokých školách roste, zůstává Litomyšl výběrovou fakultou. „Máme náročné přijímací řízení a nízký počet studentů. Absolventi papírnických specializací velice často nastupují do státních institucí jako jsou archivy, muzea, galerie. Absolventi oboru restaurování nástěnné malby a kamene si zase vytvářejí své vlastní firmy. Často se jedná o zakázky velkého rozsahu, které se nedají zvládnout v jednom člověku.“

Celý rozhovor si poslechněte zde: V Litomyšli nově učí budoucí doktory. Jde jim o zdraví památek | Pardubice (rozhlas.cz)

  • autor: Jakub Malý