Volby do Akademického senátu FR

12. 11. 2021

Akademický senát Fakulty restaurování UPCE vyhlásil volby do senátu na 7. a 8. 12. 2021.

Návrhy na kandidáty do senátu fakulty může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce. Se svou kandidaturou musí navrhovaný kandidát vyslovit písemný souhlas. Členové dílčí volební komise nemohou kandidovat.

Návrh musí obsahovat celé jméno kandidáta a jeho podpis. Tento návrh vhazujte prosím do zapečetěné urny, kterou naleznete v místnosti před studijním oddělením FR. Dále můžete návrh předat některému ze členů volební komise, jmenovitě Ludmile Stašové, BcA. Marku Laškovi a Mgr. Zuzaně Soukupové.

Kandidátky na zástupce do AS FR odevzdávejte do 28. 11. 2021.

 

Mgr. Zuzana Soukupová
FR