Techniky restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

Studenti od druhého ročníku zpracovávají samostatné restaurátorské úkoly pod vedením pedagoga – restaurátora. Pracují na starých tiscích ze sbírek různých institucí z celé České republiky. Studenti v rámci tohoto předmětu si osvojí jak základní, tak postupně i komplikovanější restaurátorské zásahy jak na knižním bloku, tak na všech součástech knižní vazby.

Ve čtvrtém ročníku jsou studentům zadány praktické bakalářské práce, na kterých prokáží znalosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.

Odkaz na předchozí diplomové práce studentů: https://dk.upce.cz/handle/10195/8839

 

Rozšířit fotografii: 
false