Techniky restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

Studenti od druhého ročníku zpracovávají samostatné restaurátorské úkoly, pod vedením pedagoga – restaurátora. Pracují na starých tiscích ze sbírek různých institucí z celé České republiky. Kromě aplikace poznatků, které studenti získali na konzervátorských a restaurátorských cvičeních v předchozích semestrech (čištění, lepení, neutralizace, dolévání aj.) si osvojují nové dovednosti v práci s historickou knižní vazbou. Součástí práce je i kompletní restaurátorská dokumentace.

Ve čtvrtém ročníku jsou studentům zadány praktické bakalářské práce, na kterých prokáží znalosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.