Knihařská dílna

V tomto předmětu se studenti ve druhém semestru seznámí s chodem knihařské dílny ateliéru, kde si osvojí základní technologické postupy knihařského řemesla. Po úvodu do problematiky výroby ručního papíru se naučí, jak papíry zušlechťovat pro další knihařské použití. Vlastnoručně vyrobené dekorativní papíry následně použijí nejen při výrobě jednoduché japonské vazby, ale i složitější zavěšované poloplátěné a celopapírové vazby se zasouvacím pouzdrem.

V dalších semestrech se předmět soustředí především na podobu knižní vazby v jednotlivých kulturních oblastech a historických obdobích. Studenti tak postupně pracují na modelových vazbách románských, gotických, renesančních a barokních. Mají tak možnost teoreticky i prakticky se setkat s charakteristickými typologickými prvky daných období a na základě jejich studia se seznámit i s jejich funkčními aspekty. Právě tyto znalosti hrají podstatnou roli při navrhování adekvátního restaurátorského zákroku na reálných historických vazbách.