Knihařská dílna

V tomto předmětu se studenti ve druhém semestru seznámí s chodem knihařské dílny ateliéru, kde si osvojí základní technologické postupy knihařského řemesla. Po obecném úvodu se seznámí s výrobou zušlechťovaných papírů. Ty pak následně využijí pro zavěšované knižní vazby, které v rámci semestru vyhotovují.

V dalších semestrech se předmět soustředí především na podobu knižní vazby jednotlivých slohových období. Studenti tak postupně pracují na modelových vazbách gotických, renesančních a barokních. Mají tak možnost setkat se jak teoreticky, tak prakticky s charakteristickými typologickými prvky knižních vazeb daných slohových období a na základě jejich studia se seznámit i s jejich funkčními aspekty. Právě tyto znalosti hrají nenahraditelnou roli při restaurování knižních vazeb.

V posledním semestru daného předmětu jsou studenti obeznámeni s vývojem a typologií tzv. moderní knižní vazby 2. poloviny 19. až 20. století.

Rozšířit fotografii: 
false