Kaligrafie, miniatura

Základem vyučovacího bloku kaligrafie je osvojení si techniky písma psaného, kresleného, či malovaného. Seznámení se s historickými postupy výroby a úpravy psací podložky, přípravy psacích látek a psacího náčiní. Osvojení si teoretických znalostí o historii a vývoji písma a práce středověkého písaře. Na základě získaných zkušeností budou studenti schopni vytvářet jak kopie historických rukopisů, písma a iniciál, tak vlastní kaligrafickou tvorbu.

Ve vyučovacím bloku miniatury jsou studenti seznamováni se základními principy tohoto druhu umění, historickými malířskými technikami, zlacením, činností středověkého iluminátora a zásadami výtvarného zpracování. Seznamují se s postupy výroby kopií a faksimilií. Dále se seznámí s historickými recepturami přípravy barev, pojiv a technikou zlacení. Studenti na základě získaných zkušeností budou schopni vytvořit kopii, faksimilii knižní malby na papíru a pergamenu.

Rozšířit fotografii: 
false