Pergamenová knižní vazba a knižní blok

Jedním z hlavních témat magisterského studia je práce s pergamenem, materiálem hojně používaným i v historické knižní vazbě. Pergamenová knižní vazba je obvykle svou konstrukcí a především díky charakteristickým vlastnostem tohoto materiálu specifickou vazební strukturou, jejíž problematice je věnován první semestr magisterského studia.

Studenti mají za úkol zpracovat maketu reálné historické knižní vazby. Cílem cvičení je přiblížit jim funkčnost jednotlivých typologických prvků této vazby a zároveň jim umožnit práci s pokryvovým materiálem, který se při zpracování chová odlišně od v předchozích obdobích častěji používané usně.

Zároveň studenti pracují na restaurování odpovídajícího historického objektu, kde je jednou ze složek pergamen. Přestože se může jednat o knižní vazbu, ale i pergamenovou listinu, jde především o uplatnění specifických postupů a technik, které tento materiál, pergamen, vyžaduje.

Rozšířit fotografii: 
false