Novodobá periodika a dokumenty

V písemné kultuře 19. století dochází, stejně jako v mnoha dalších odvětvích, k výrazným změnám technologickým i materiálovým. Jde především o neustálé snižování kvality materiálové podstaty děl v důsledku jejich masové produkce a o vzrůstající podíl strojové výroby na úkor rukodělného zpracování. Vedle toho se v této době objevují nová média, především fotografie. Vše s sebou nese specifické problémy, které jsou v současnosti jedněmi z hlavních témat oboru restaurování papíru.

Aby byli studenti v praxi připraveni pracovat i na dílech z tohoto období, věnují se v posledním ročníku svého studia restaurování novodobých materiálů a objektů z nich. Podle jejich vlastní úzké specializace mají možnost zabývat se i restaurováním fotografických materiálů.

Rozšířit fotografii: 
false