Doručování veřejnou vyhláškou

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty restaurování ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem č. j.: STAG/FR/2019/0000000087 ze dne 25. 4. 2019, jejímž adresátem je:

Klára Vančíková

je uložena na studijním oddělení Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl.

Vyvěšeno dne:            31. 5. 2019
Sejmuto dne:              15. 6. 2019

Rozšířit fotografii: 
false

V tuto chvíli pro vás nemáme žádnou veřejnou vyhlášku.