Zimní a letní semestr druhého ročníku je zaměřen zejména na specializovanou výtvarnou přípravu, která je ukončena klauzurní prací. V letním semestru druhého ročníku si studenti také již osvojují restaurátorské postupy na zadaných úkolech. Postupují od jednodušších zadání, jako je restaurování např. grafických listů a tisků, ke složitějším, jakými jsou restaurování uměleckých děl s barevnou vrstvou nebo děl na specifických či kombinovaných podložkách.

 

 

false
false
false