2. ročník

Zimní i letní semestr druhého ročníku je opět zaměřen na výtvarnou přípravu, která je ukončena klauzurní prací. V letním semestru se studenti zabývají kombinovanou technikou na papíře s důrazem na techniky zlacení.

V letním semestru druhého ročníku si studenti již osvojují restaurátorské postupy na zadaných úkolech. Nejprve restaurují artefakty černobílé (grafické listy, tisky) a až poté přistupují k náročnějším úkolům jako je barevná vrstva, kombinace podkladů, případně specifická podložka či barevná vrstva.

Klauzurní práce

Technika zlacení na vysoký lesk na nakřídované papírové lepence

false

Technika zlacení části dekoru na papíře - technika na vysoký lesk

false

Technika zlacení na vysoký lesk na nakřídované papírové lepence

false