4. ročník

Posluchači čtvrtého ročníku zpracovávají v ateliéru praktickou bakalářskou práci, která je samostatným řešením komplexního restaurátorského zásahu od zpracování návrhu na restaurování, přes restaurátorský průzkum až po vlastní restaurování a zpracování restaurátorské dokumentace.

Bakalářská práce