Posluchači čtvrtého ročníku zpracovávají v ateliéru praktickou bakalářskou práci, která je samostatným řešením komplexního restaurátorského zásahu, zahrnujícího vypracování koncepce restaurování, návrhu na restaurování, provedení restaurátorského průzkumu a realizaci vlastního restaurování. Nedílnou součástí zadání je vypracování restaurátorské dokumentace.