V rámci prvního ročníku procházejí studenti intenzívním výtvarným školením i teoretickou výukou. Poměr ateliérové a teoretické výuky je přibližně v poměru 1:1. Výtvarné školení, které probíhá pod patronací Ateliéru výtvarné přípravy, je zaměřeno nejprve na klasickou studijní kresbu (1. semestr), následně pak na teorii barev a malbu (2. semestr). Více informací je možné nalézt zde:

false
Rozšířit fotografii: 
false