V druhém roce navazující magisterského studia se studenti zabývají převážně svou diplomovou prací. Přestože je vždy součástí závěrečné práce náročný a komplexní restaurátorský zásah, jejím těžištěm je spíše teoretické bádání, nicméně s příslušným restaurátorským zásahem přímo spojené. Student dostane za úkol se zabývat otázkami, které často nemohou být v praxi pro nedostatek času či financí řešeny. Mnohdy jde nicméně o zcela zásadní informace potřebné pro nastolení správného restaurátorského postupu. Mezioborová komunikace je bezpodmínečnou součástí postupu jejich práce. Studenti se tak přímo podílejí na rozvoji poznání v tomto stále poměrně mladém oboru, často ve spolupráci s předními odborníky z příbuzných odvětví.

false
Rozšířit fotografii: 
false