Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0949_111002.jpg

V zimním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia se studenti nejprve věnují podrobnému restaurátorskému průzkumu. Důraz je kladen především na stratigrafický sondážní průzkum interiérů i exteriérů historických objektů. Studenti se učí nejen správnému vytipování míst sond a jejich následnému provádění, ale především vyhodnocení průzkumu s důrazem na tvorbu koncepce restaurování i návrhu jednotlivých kroků. Od letního semestru se pak věnují náročným restaurátorským úkolům, které vyžadují důkladné uvažování o zvolených přístupech a postupech. Běžná je intenzívní spolupráce studentů jak s interními teoretickými katedrami (Katedra humanitních věd a Katedra chemické technologie), tak i s externími konzultanty.