Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0949_111002.jpg

Během 3. ročníku se studenti dostávají poprvé ke kontinuální výuce restaurátorských technik. Základy restaurátorského přístupu načerpali částečně již při předchozích dvou letních praxích, které se konají po skončení každého z ročníku vyjma ročníků absolventských (4. ročník bakalářského a 2. ročník magisterského studia). Poprvé zde však studenti procházejí kompletním a komplexním procesem zahrnujícím detailní průzkum, jeho následné vyhodnocení, vytvoření restaurátorského záměru
i následný restaurátorský zásah. Průzkum je vždy prováděn ve spolupráci s oběma teoretickými katedrami, tedy s Katedrou Humanitních věd i s Katedrou chemické technologie. Výuka samozřejmě zahrnujei všechny potřebné dokumentační procesy včetně vytvoření závěrečné restaurátorské zprávy. Studenti provádějí restaurování vždy na tzv. „živých objektech“ (tedy většinou v terénu), přičemž některé zkoušky mohou provádět i v ateliéru či laboratoři na zkušebních tělíscích či panelech.