Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0949_111002.jpg

Během zimního semestru pokračují studenti ve zdokonalování v oblasti malířských technik v rámci Ateliéru výtvarné přípravy. Více informací

V letním semestru pak následuje výuka specializované výtvarné přípravy, kde se již studenti potkávají s různými technikami nástěnné malby, sgrafita, zlacení či mozaiky. Důraz je položen nejen na výtvarné zpracování volných technologických kopií, ale především na jednotlivá technická a technologická úskalí všech probíraných technik. Většina úkolů je realizována na cvičných panelech, ale některé úkoly, jako například sgrafito, jsou realizovány z praktického hlediska přímo na cvičné zdi.

Zde následuje výčet jednotlivých úkolů realizovaných v rámci semestru:

 1. Práce s malstockem a realizace plastického dekoru v ploše
  technika: tempera na papíru

 2. Studie plastického dekoru – kopie dekorativní malby 19. stol. (A. Dvořák, cca. 1870)
  Technika: kaseinová malba na papíru

 3. Materiálová kopie dekorativní malby 19. stol.
  technika: ka­seinová malba na vápenné omítce na heraklitovém panelu (1x0,5m)

 4. Rokokový dekor – materiálová kopie podle předloh rokajových dekorů
  technika: vápenno-kaseinové secco na vápenné omítce na heraklitovém panelu (1x0,5m)

 5. Zlacení – typy pojiv a materiálů používaných v minulosti na omítkách
  technika: plátkové zlato, stříbro i metál pokládané na olejové, klihové a další podklady

 6. Mozaika – skladba skleněné, kamenné či kombinované mozaiky metodou alla prima podle malířské předlohy
  technika: skleněné a kamenné mozaikové kostky, osazovací malta, cemento-třískový panel (25x30cm)

 7. Vícevrstvá šablona (19. a 20. století)
  technika: klihová tem­pera na bílý nátěr na omítce či omítkou opatřeném herakli­tovém panelu (1x1m)

 8. Renesančního sgrafito I (dekor) – technologická rekonstrukce renesančního dekorativního motivu podle grafické předlohy
  technika: sgrafito prováděné do probarvené vápenné omítky opatřené vápenným nátěrem

 9. Renesančního sgrafito II (figura) – technologická rekonstrukce figurálního výjevu podle grafické předlohy a méně dochovaných renesančních originálů
  technika: sgrafito prováděné do probarvené vápenné omítky opatřené vápenným nátěrem

 10. Studie podle renesanční figurální nástěnné malby provedené al fresco
  technika: vaječná tempera na heraklitovém panelu opatřeném vápennou omítkou (30x50 cm)

 11. Technologická kopie renesanční figurální malby provedené al fresco
  technika: malba práškovými pigmenty s vodou prováděná do čerstvé omítky nanesené na heraklitový panel (30x50 cm)