Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0949_111002.jpg

Čtvrtý ročník je v případě ateliérové výuky věnován z větší části bakalářské práci. Studenti zpracovávají komplexní restaurátorský zásah na určitém historickém díle, přičemž se zabývají stavem díla, druhotnými zásahy, historií a ikonografií díla, komplexním materiálovým průzkumem i koncepcí
a návrhem realizace. Nad problematikou komunikují nejen s vedoucím práce, ale i se zástupci objednatele a památkové péče, konzultanty a oponenty. Ukončení bakalářské práce doprovází odevzdání podrobné dokumentace restaurovaného díla obohacené o dílčí zkoumání vztahující se přímo k dílu a jeho restaurování. V bakalářské práci studenti dokazují, že jsou schopni samostatně provést restaurátorský zásah se všemi potřebnými souvisejícími náležitostmi.